VÝROBA A MONTÁŽ
BETÓNOVÝCH
PREFABRIKÁTOV

pre pozemné, mostné, cestné a vodohospodárske stavby

viac informácií

PS KINEKUS Zilina 10

VÝROBA A PREDAJ
BETÓNU

získajte okamžitú zľavu 10% pri výpočte ceny betónu v našej online kalkulačke

viac informácií

Podklad na reklamu 1

SPRACOVANIE A PREDAJ
BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

na zákazku podľa požiadaviek

Spracovanie ocele 2

VÝROBA A MONTÁŽ
BETÓNOVÝCH PREFABRIKÁTOV

pre pozemné, mostné, cestné a vodohospodárske stavby

FOTO montaz nosnikov 2

VÝROBA A MONTÁŽ
BETÓNOVÝCH
PREFABRIKÁTOV

pre pozemné, mostné, cestné a vodohospodárske stavby

viac informácií

D1 dubna skala Turany2

o spoločnosti

pozrieť video

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. so sídlom Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov bola založená dňa 11.9. 2001 ako dcérska spoločnosť firmy  VÁHOSTAV - SK, a.s.  Výroba betónových prefabrikátov a transportbetónu na prevádzke v Hornom Hričove má však dlhoročnú tradíciu, ktorá siaha až do roku 1964. 

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.  pôsobí na celom území Slovenska, ako aj v priľahlých prihraničných štátoch a jej výrobný proces je kontrolovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným n.o. so sídlom v Bratislave. Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. má taktiež zavedený Integrovaný manažérsky systém riadenia kvality vo všetkých jej činnostiach, vrátane ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa noriem ISO 9001:2015, ISO:14001:2015 a ISO 45001:2018. Integrovaný manažérsky systém riadenia kvality je kontrolovaný spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o., ktorá je dcérou nadnárodnej certifikačnej spoločnosti SGS Group Management, SA so sídlom vo Švajčiarsku. Výrobňa prefabrikátov v Hornom Hričove je vzdialená 10 km od Žiliny, je napojená na hlavnú diaľničnú sieť D1 Bratislava - Žilina - Košice, ako aj na hlavnú železničnú sieť Bratislava - Žilina - Košice cez vlastnú železničnú vlečku.

betónová kalkulačka

Referencie

NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU

Naši odborníci nájdu pre vás ideálne riešenie

kontaktujte nás

Formulár

Z vašej IP adresy nie je možné použiť kontaktný formulár. Kontaktujte nás priamo, prosím.